Apukeskus

1. Ehdot

1.1. Vedonlyönnin kierros - ajanjakso, jonka aikana pelaajien vedot hyväksytään.
1.2. Kertoimet - numeerinen ilmaisu, joka määritellään jonkin tuloksen matemaattisen mahdollisuuden perusteella ja jolla kerrotaan pelaajan panoksen summa, jotta voidaan laskea voitto vedosta.
1.3. Arvo - kortin paikka samaa maata olevien korttien sarjassa (esim. kakkonen, jätkä, ässä)
1.4. Maa - yksi korttien neljästä tyypistä (hertat, ruudut, padat, ristit)
1.5. Numeron tyyppi - pariton tai parillinen.
1.6. Pakka - 52 (viidenkymmenenkahden) kortin setti, joka koostuu kolmestatoista kortista jokaista neljää eri maata (kakkonen, kolmionen, nelonen, vitonen, kutonen, seiska, kasi, ysi, kymppi, jätkät, kuningatar, kuningas ja ässä).
1.7. Shoe - pelaamisessa käytetty laite, johon asetetaan kuusi korttipakkaa ennen pelin aloittamista.
1.8. Nosto - yksi korttien jako, joka alkaa ensimmäisestä vetokierroksesta ja päättyy siihen, kun jakaja ilmoittaa jaon tuloksen, kerää kaikki käytetyt, kuvapuoli ylöspäin olevat kortit pöydältä ja laittaa ne käytettyjen korttien laatikkoon.
1.9. Vedonlyönnin tulos - mahdollinen tuloksen tulkinta yhdellä nostolla, joka näytetään kertoimilla, jotka voivat muuttua noston aikana riippuen muutoksesta tuloksen matemaattisessa todennäköisyydessä.
1.10. Vedonlyönnin vaihtoehdot - lista kaikista vedoista, jotka ovat saatavilla pelaajalle.
1.11. Pelaaja - yksi pelin useista osapuolista, jolle jakaja jakaa kortteja.
1.12. Pankkiiri - yksi osapuolista pelissä, jolle jakaja jakaa kortteja.
1.13. Tasapeli - pelin tulos, joka on mahdollinen, mikäli kaikki pelaajien ja pankkiirin kortit on avattu, ja molemmilla puolilla on samat/samanveroiset pistearvot. 
1.14. Luonnollinen käsi - tilanne, jolloin pelaajan kokonaispisteet ja (tai) pankkiirin pisteet, kun molemmille on jaettu kaksi korttia, molemmat niistä ovat 8 (kahdeksan) tai 9 (yhdeksän). 
1.15. Ylimääräiset vedot - vetojen tulokset, jotka eivät riipu pääasiallisista vetojen tuloksista (pelaajan pari, pankkiirin pari, kumpi tahansa pari, täydellinen pari, suuri, pieni).
1.16. Pelaajan pari - ensimmäiset kaksi samanarvoista korttia jotka on jaettu pelaajalle (esim. ristikuningas ja patakuningas).
1.17. Pankkiirin pari - ensimmäiset kaksi samanarvoista korttia jotka on jaettu pankkiirille (esim. herttajätkä ja ruutujätkä).
1.18. Kumpi tahansa pari - ensimmäiset kaksi samanarvoista korttia, jotka on jaettu pelaajalle tai pankkiirille (esim. patakuningatar ja herttakuningatar).
1.19. Täydellinen pari - identtisten korttien pari samaa maata ja samalla arvolla (esim. kaksi herttakuningasta).
1.20. Pieni - pelaajalle ja pankkiirille jaettujen korttien kokonaismäärä on 4.
1.21. Suuri - pelaajalle ja pankkiirille jaettujen korttien kokonaismäärä on 5 tai suurempi.

2. Säännöt:

2.1. Peli pelataan kahden puolen välillä - pelaajan ja pankkiirin. Pelin jakaja jakaa kaksi korttia kummallekin puolelle pelin jokaisella nostolla. Erikoistilanteissa, jakaja jakaa kolmannen kortin pelaajalle ja (tai) pankkiirille. Säännöt kolmannen kortin jakamiseen kuvaillaan kappaleessa 2.6.
2.2. Jakaminen:
2.2.1. Kortit jaetaan molemmille puolille yksi kerrallaan kunnes molemmilla puolilla on kaksi korttia kuvapuoli ylöspäin.
2.2.2. Pelaaja saa aina ensimmäisen kortin.
2.2.3. Kun molemmilla puolilla on kaksi korttia kuvapuoli ylöspäin, tilanne tarkastetaan määrättyjen sääntöjen mukaisesti (katso kohta 2.6) ja siten määritellään mikäli pelaaja ja (tai) pankkiirin tulee saada kolmas kortti.
2.3. Pelin tavoitteena on kerätä kokonaispisteitä niin lähelle kuin mahdollista tai tasan 9 (yhdeksän). Pelin voittaa se puoli, kumman pisteiden kokonaissumma on lähempänä 9 (yhdeksää) sen jälkeen kun kortteja ei voida enää jakaa sääntöjen mukaisesti.
2.3.1. Tasapeli. Tasapeli tapahtuu, kun pelaajalla ja pankkiirilla on sama pisteiden kokonaismäärä. Tasapelin sattuessa, ne vedonlyöjät jotka asettivat vetonsa tähän tulokseen, saavat voittonsa. Vedot, jotka on asetettu pelaajaan ja (tai) pankkiiriin mitätöidään ja vedonlyöjät saavat panoksensa takaisin (kertoimet tasoitetaan yhteen (1,00). 2.4. Korttien arvo pisteinä:
2.4.1. Ässä on arvoltaan 1 (yksi) piste.
2.4.2. Numeroiden summat korteissa kakkosesta (2) yhdeksään (9) ovat samat kuin kortille annettu pistemäärä.
2.4.3. Kuvakorttien arvo (jätkät, kuningattaret, kuninkaat) ja kymppi (10) on nolla (0).
2.5. Kokonaispisteiden laskenta:
2.5.1. Kaikkien korttien pisteet jokaisella pelaajalla lasketaan yhteen, jotta pelaajan kokonaispistemäärä voidaan laskea.
2.5.2. Mikäli kokonaissumma näytetään kaksinumeroisella luvulla, luvun ensimmäistä numeroa ei otetan huomioon ja pisteiden summa määritellään ainoastaan luvun toisen numeron avulla. Esimerkiksi, korttien yhdeksän (9) ja neljä (4) summa on 13, joten tulos on 3. Seitsemän (7) ja kahdeksan (8) summa on 15, joten tulos on 5.
2.5.3. Ylimääräiset vedot:
2.5.3.1. Pääasiallisten vetojen, kuten pelaaja-, pankkiiri- tai tasapelivetojen lisäksi on tarjolla ylimääräisiä vaihtoehtoja kuten vedot pareihin ja vedot jaettujen korttien kokonaislukumäärään. Kertoimet näille tuloksille muuttuvat jokaisella vedonlyönnin kierroksella.
2.5.3.2. Vedot pareihin (pelaajan pari, pankkiirin pari tai kumpi tahansa pari) voittavat ainoastaa, kun kaksi ensimmäistä pelaajan ja pankkiirin korttia on jaettu. Kolmatta korttia ei lasketa ja sitä ei käytetä parien muodostamiseen.
2.5.3.3. Vetoja voidaan asettaa myös jaettujen korttien kokonaismäärään. Vedot ’pieniin’ tuloksiin voittavat, kun jaettuja kortteja on 4. Vedot ’suuriin’ tuloksiin voittavat, kun jaettuja kortteja on pelissä 5 tai useampi.
2.5.3.4. Ylimääräiset vedot eivät liity pääasiallisiin vetoihin. On mahdollista asettaa pääasiallinen veto pelaajan puolesta, ja ylimääräinen veto pankkiirin pariin tai toisinpäin. Ylimääräisiä vetoja voidaan asettaa ilman, että pääasiallisia vetoja asetetaan.
2.6. Taulukot, jotka näyttävät säännöt kolmannen kortin jakamiseen:
2.6.1. Pelaajan taulukko:

Pelaajan pisteiden kokonaissumma kahden kortin jälkeen.

Toiminta

0 -1 -2 -3 -4 -5 Kolmas kortti jaetaan aina.
6 -7 Kolmatta korttia ei jaeta.
8 -9 Luonnollinen käsi -kolmatta korttia ei jaeta.

2.6.2. Pankkiirin taulukko:

Pankkiirin pisteiden kokonaissumma kahden kortin jälkeen.

Kolmas kortti jaetaan, mikäli pelaajan kolmannen kortin arvo on

Kolmatta korttia ei jaeta, mikäli pelaajan kolmannen kortin arvo on

0 -1 -2 Kolmas kortti jaetaan aina. Kolmas kortti jaetaan aina.
3 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 8
4 2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -1 -8
5 4 -5 -6 0 -1 -2 -3 -8 -9
6 6-7 0 -1 -2 -3 -4 -5 -8 -9
7 Kolmatta korttia ei jaeta. Kolmatta korttia ei jaeta.
8 -9 Luonnollinen käsi -kolmatta korttia ei jaeta. Luonnollinen käsi -kolmatta korttia ei jaeta.

2.7. Poikkeukset sääntöihin
2.7.1. Mikäli sen jälkeen, kun kaksi ensimmäistä korttia on jaettu kaikille pelaajille, pelaajan ja (tai) pankkiirin kokonaispistemäärä on 8 (kahdeksan) tai 9 (yhdeksän), sellaista kättä kutsutaan luonnolliseksi kädeksi, eikä kortteja enää jaeta tämän jälkeen. Peli keskeytetään, ja sekä pelaajan että pankkiirin pisteiden kokonaissumat lasketaan ja voittaja julkistetaan. Tämä sääntö korvaa kaikki muut säännöt.
2.7.2. Mikäli sen jälkeen, kun kaksi ensimmäistä korttia on jaettu jokaiselle pelaajalle pelaajan kokonaispistemäärä on 6 (kuusi) tai 7 (seitsemän) ja pankkiirin kokonaispistemäärä on 5 (viisi) tai vähemmän (0 -1 -2 -3 -4 -5), silloin pankkiiri saa kolmannen kortin.

3. Pelaaminen:

3.1. Vedonlyönnin ensimmäinen kierros. Vedot voidaan asettaa jopa ennen kuin kortit on jaettu ensimmäisellä vedonlyönnin kierroksella.
Vedonlyöjät voivat asettaa vetonsa yhteen tai useampaan saatavilla olevista tuloksista.
3.2. Vedonlyönnin toinen kierros. Ensimmäisen vedonlyönnin kierroksen jälkeen pelaaja saa ensimmäisen kortin ja uudet kertoimet vedonlyönnin tuloksille näytetään näytöllä ja vedonlyönnin toinen kierros voi alkaa. Vedot, jotka asetetaan ensimmäisellä vedonlyönnin kierroksella, eivät vaikuta vedonlyönnin toiselle kierrokselle, mistä johtuen vedonlyöjät voivat asettaa vetoja samoihin tai erilaisiin tuloksiin useammin kuin kerran.
3.3. Vedonlyönnin kolmas kierros. Vedonlyönnin toisen kierroksen jälkeen pankkiiri saa ensimmäisen kortin ja uudet kertoimet vedonlyönnin tuloksille näytetään näytöllä ja vedonlyönnin kolmas kierros alkaa. Tämän vedonlyönnin kierroksen jälkeen sekä pelaaja että pankkiiri saavat toisen ja, mikäli tarpeellista, kolmannen kortin kumpikin (katso 2.6). Tulokset lasketaan ja nsoton voittaja näytetään näytöllä.
3.4. Korttien vaihto:
3.4.1. Kun alle 40 korttia on jäljellä jakajan shoe-laitteessa, jakaja ilmoittaa, että shoe-laite vaihdetaan, kun kortit on jaettu.
3.4.2. Jakaja asettaa kaikki käytetyt ja käyttämättömät kortit käytettyjen korttien laatikkoon. Tyhjä shoe-laite vaihdetaan täydellä shoe-laitteella, joka on valmis käyttöä varten ja jonka kortit on sekoitettu. Täysi käytettyjen korttien laatikko vaihdetaan myös tyhjään laatikkoon. Tämä vaihto tehdään reaaliajassa, kun vedonlyöjät ja yleisö voivat nähdä sen.
3.5. Korttien sekoittaminen. Sen jälkeen kun shoe-laitteet on vaihdettu ja toinen jakaja tulee ja sekoittaa kortit niin, että kaikki näkevät sen ja valmistelee kortit jakamista varten. Molemmat shoe-laitteet ovat näkyvissä näytöllä koko ajan, jotta vedonlyöjät voivat nähdä korttien sekoittamisen ja vaihtamisen.

4. Vedonlyönnin rajoitukset:

4.1. Maksimi- ja minimirajoitukset vedoille määritellään vedonlyönnistä vastaavan yhtiön puolesta.

5. Erikoistapaukset:

5.1. Peruutetut nostot. Lyö vetoa Baccaratiin-nostot voidaan peruuttaa, mikäli:
5.1.1. Skanneri ei voi skannata korttia tai sen tulokset eivät vastaa korttia joka on pöydällä;
5.1.2. Kortti tai kortit näkyvät väärässä paikassa tai ne on sekoitettu;
5.1.3. Teknisiä ongelmia ilmaantuu (internet-yhteyden ongelmia, teknisiä häiriöitä studiossa tai jakajan virheitä).
5.1.3.1. Jakajan virheet, jotka voivat johtaa noston peruuttamiseen:
5.1.3.1.1. Jakamisen järjestystä muutetaan (katso 2.2);
5.1.3.1.2. Kortti tai kortit on merkattu tai ne ovat vahingoittuneet;
5.1.3.1.3. Kortti tai kortit tippuvat pelipöydältä tai niitä ei voi nähdä näytöllä jakajan virheen vuoksi;
5.1.3.1.4. Kortti tai kortit pakassa ovat kuvapuoli ylöspäin ja kuva/numero on näkyvillä virheellisen sekoittamisen vuoksi;
5.1.3.1.5. Jakaja unohtaa käyttää turvakorttia;
5.1.3.1.6. Jakaja skannaa kortin tai kortit virheellisesti ja skannerin lukemat eivät vastaa pelipöydällä olevia kortteja.
5.1.4. Mikäli nosto peruutetaan, kaikki vedot mitätöidään ja panokset palautetaan pelaajille (kertoimet tasoitetaan yhteen).
5.2. Kortti palaa. Kortteja voidaan polttaa pelin aikana, mikäli:
5.2.1. Jakaja ottaa ja näyttää kortin kuvapuoli yläspäin shoe-laitteesta kun vedonlyönnin kierros ei ole päättynyt;
5.2.2. Korttia ei voida skannata tai lukea teknisistä syistä.
5.3. Kortin polttamismenetelmä:
5.3.1. Jakaja näyttää kortin kuvapuoli ylöspäin kaikille pelaajille;
5.3.2. Jakaja ilmoittaa, että tietty kortti poltetaan;
5.3.3. Jakaja asettaa kortin käytettyjen korttien laatikkoon;
5.3.4. Jakaja ottaa uuden kortin shoe-laitteesta ja asettaa sen palaneen kortin tilalle.

6. Pelin organisointitapa:

6.1. Nostot peliin jatkuvat 24/7 ja niihin voidaan sisällyttää huoltotaukoja, mutta siitä huolimatta, kaikki muu sisältäen jakaja ja korttien vaihdot näytetään livenä niin, että ne ovat kaikkien nähtävillä.

7. Pelissä käytetyt välineet:

7.1. Kuusi standardia 52 (viidenkymmenenkahden) kortin pakkaa. Jokaisessa kortissa on uniikki viivakoodi, joka skannataan sisäänrakennetun pöytäskannerin avulla kun kortit jaetaan pöydällä.
7.2. Sisäänrakennettua pöytäskanneria käytetään korttien viivakoodien skannaamiseen.
7.3. Turvakorttia käytetään peittämään pakan alimmainen kortti.
7.4. Shoe-laite, jossa on sekoitetut kortit, joista jakaja jakaa kortit.
7.5. Pöytä, jossa on kaksi merkittyä paikkaa pelaajan ja pankkiirin korteille.
7.6. Laatikko käytetyille korteille, johon jakaja asettaa käytetyt kortit jakamisen jälkeen.

8. Lisätietoa:

8.1. Nämä säännöt & määräykset julkistetaan useilla eri kielillä tiedoksi ja pääsyn helpottamiseksi pelaajille. Ainoastaan englanninkielinen versio on lainsäädännön edessä pätevä määrittelemään pelaajan ja palveluntarjoajan suhteen siinä tapauksessa, että ei-englanninkielisessä sekä englanninkielisessä versiossa on eroja näissä säännöissä & määräyksissä, jolloin englanninkielinen versio on voimassa.

1. Ehdot

1.1. Noppa - pieni kuutio jonka jokaisella sivulla on eri numero pisteitä välillä 1-6 ja jota pyöritetään jotta saadaan satunnainen luku.
1.2. Noppasetti - setti, jossa on 5 identtistä noppaa.
1.3. Ylimääräinen noppasetti - setti, jossa on 5 identtistä noppaa ja joka on näkyvissä kuvassa.
1.4. Noppalaatikko - laatikko, jossa säilytetään, ravistetaan ja sitten pyröitetään noppaa.
1.5. Pelipöytä - erikoinen, alaspäin osoittava pöytä jossa on valot ja merkatut paikat onnekkaan yhdistelmän asettamiseksi.
1.6. Onnekas yhdistelmä - arvonnan tulos, joka määritellään sen jälkeen kun noppaa on pyöritetty ja se on asetettu paikalleen onnekkaalle yhdistelmälle pelipöydällä.
1.7. Kertoimet - numeerinen ilmaisu, joka kerrotaan pelaajan panoksen summalla, jotta voidaan laskea vedon voitto.

2. Säännöt

2.1. Suorassa lähetyksessä oleva pelin juontaja laittaa nopan sen laatiikoon, sekoittaa ja pyöräyttää sen sitten pelipöydälle.
2.2. Viisi identtistä noppaa, joiden sivut on numeroitu 1-6 pisteellä käytetään pelissä.
2.3. Noppaa pyöritetään ainoastaan kerran arvonnan aikana paitsi erikoistapauksissa jolloin pyöräytys tulee toistaa (katso 5).
2.4. Pyöräytyksen katsotaan tapahtuneen, kun kaikki 5 noppaa seisoo aloillaan onnekkaaseen yhdistelmään yhdellä niiden sivuista ja ne selvästi tekevät viiden nopan yhdistelmän.
2.5. Arvonnan tulos on 5 nopan yhdistelmä joka määritellään pisteiden lukumäärän avulla nopan päälimmäisessä sivussa kun ne on pyöräytetty pöydälle.
2.6. Juontaja tunnistaa nonnekkaan yhdistelmän seuraten muuttumattomien sääntöjen avulla.
2.7. Noppien yhdistelmät (tulokset määritellään vasemmalta oikealle).
2.7.1. Yksi pari + noppa pienimmästä suurimpaan pisteiden lukumäärään
2.7.2. Kaksi paria + viimeinen noppa. Parit määritellään korkeammilla pisteiden numeroilla;
2.7.3. Kolmoset + noppa pienimmästä suurimpaan pisteiden lukumäärään;
2.7.4. Kaikki erilaiset pisteiden numerot luomatta viivaa pienimmästä suurimpaan pistenumeroon;
2.7.5. Korkea linja (2, 3, 4, 5, 6);
2.7.6. Matala linja (1, 2, 3, 4, 5);
2.7.7. Kolmoset + pari;
2.7.8. Neloset + viimeinen noppa;
2.7.9. Viitoset

3. Pelaaminen

3.1. Pelissä on ainoastaan yksi vedonlyönnin kierros, ja pelaajat voivat asettaa vetonsa kaikkiin saatavilla oleviin tuloksiin tulevassa arvonnassa.
3.1.1. Vetokierros tapahtuu pelin arvontojen välillä ja kestää noin neljä minuuttia (kun ensimmäinen arvonta on päättynyt, vedonlyönnin kierros toiseen arvontaan alkaa välittömästi. Lähetys alkaa vedonlyönnin kierroksen lopussa).

4. Vedonlyönnin rajat

4.1. Maksimi- ja minimirajoitukset vedoille määrittelee vedonlyönnistä vastaavan yhtiö.

5. Erikoistapaukset

5.1. Peruutetut arvonnat:
5.1.1. Arvonnat voidaan peruuttaa teknisten häiriöiden vuoksi; internet-yhteyden ongelmien, studiolla tapahtuvien teknisten ongelmien tai juontajan virheiden;
5.1.2. Juontajan virheet, jotka voivat johtaa arvonnan peruuttamiseen:
5.1.2.1. Noppa putoaa pöydältä ennen, sen aikana tai toistetun pyörätyksen jälkeen;
5.1.2.2. Toistetun pyöräytyksen aikana noppa pysähtyy sen reunalle pyöräytyksen jälkeen;
5.1.2.3. Toistetun pyöräytyksen aikana noppa ei seiso kokonaan sen yhdellä kyljellä;
5.1.2.4. Toistetun pyöräytyksen aikana noppien yhdistelmää ei voi määritellä (katso 2.7.);
5.1.2.5. Toistetun pyöräytyksen jälkeen yksi, tai useampi kuin yksi nopista peittää kokonaan tai osittain onnekkaalle yhdistelmälle merkityn viivan alueen;
5.2. Toistettu pyöräytys tulee suorittaa, mikäli:
5.2.1. Noppa pysähtyy sen reunalle pyöräytyksen jälkeen;
5.2.2. Noppa ei seiso kokonaan sen yhdellä puolella;
5.2.3. Noppien yhdistelmää ei voida määrittää (kts.2.7.);
5.2.4. Toistetun pyöräytyksen jälkeen yksi, tai useampi kuin yksi nopista peittää kokonaan tai osittain onnekkaalle yhdistelmälle merkityn viivan alueen;
5.2.5. Noppa putoaa pöydältä ennen, sen aikana tai ensimmäisen pyörätyksen jälkeen;
5.3. Videon ja äänen suoratoisto ei täsmää tai sitä ei ole olemassa.
5.3.1. Mikäli ääni katoaa lähetyksen aikana, tai juontaja ilmoittaa väärän voittoyhdistelmän, oikean arvonnan tulokset määritellään videolähetyksen mukaisesti.
5.3.2. Mikäli pelaaja ei voi nähdä suoraa lähetystä hänen päässään olevien teknisten syiden vuoksi (ei internet-yhteyttä, ei sähköjä jne.), mutta lähetys löytyy arkistoista, arvonnan katsotaan tapahtuneen.
5.3.3. Jokaisen arvonnan tulokset ja lähetysten arkisto löytyy pelintarjoajan nettisivuilta.

6. Pelin organisointitapa

6.1. Arvonnat peliin jatkuvat 24/7 ja niihin voidaan sisällyttää huoltotaukoja, mikäli niin vaaditaan.
6.1.1. järjestäjällä on oikeus vaihtaa lähetysten aikaa ja kestoa.

7. Pelissä käytetyt välineet

7.1. 5 nopan setti (kts. 1.2).
7.2. Ylimääräinen 5 nopan setti (kts. 1.3).
7.3. Noppalaatikko (kts. 1.4).
7.4. Pelipöytä (kts. 1.5).

8. Lisätietoa

8.1. Nämä säännöt & määräykset julkistetaan useilla eri kielillä tiedoksi ja pääsyn helpottamiseksi pelaajille. Ainoastaan englanninkielinen versio on lainsäädännön edessä pätevä määrittelemään pelaajan ja palveluntarjoajan suhteen siinä tapauksessa, että ei-englanninkielisessä sekä englanninkielisessä versiossa on eroja näissä säännöissä & määräyksissä, jolloin englanninkielinen versio on voimassa.

1. Ehdot

1.1. Pelikone - mekaaninen laite jota käytetään asettamiseen, sekoittamiseen ja voittavien pallojen sattumanvaraiseen valitsemiseen.
1.2. Pallot - kolmenkymmenenkuuden (36) pallon setti, jota käytetään peliin. Pallot ovat valkoisia, sinisiä, vihreitä ja punaisia. Jokaista eri väriä on 9 palloa ja pallot on numeroitu numeroin 1-36. Pallojen kokonaissumma on 666; valkoisten pallojen kokonaissumma on 45; vihreiden pallojen kokonaissumma on 126; punaisten pallojen kokonaissumma on 207, ja sinisten pallojen kokonaissumma on 288.
1.3. Pelikoneen rumpu - pelikoneen osa, johon pallot asetetaan esittelyn jälkeen. Myöhemmin pallot sekoitetaan, ja voittavat pallot arvotaan.
1.4. Sylinterit - 5 identtistä osaa, jotka kytkeytyvät pelikoneen rumpuun jossa voittavat pallot
arvotaan. Jokainen 5 voittavasta pallosta esitellään ja näytetään erikseen kuvaruudulla.
1.5. Kertoimet - numeerinen ilmaisu, jonka määrittää pelin järjestäjä ja joka kerrotaan pelaajan panoksen summalla, jotta voidaan laskea vedon voitto.

2. Säännöt

2.1. 5 Voittavat pallot 36 joukosta arvotaan satunnaisesti pelikoneen sylintereihin.
2.2. Arvonnan katsotaan olevan suoritettu, kun tasan 5 voittavaa palloa on valittu rummusta. Kaikissa muissa tapauksissa, arvonta mitätöidään ja kaikki panokset siihen palautetaan.
2.3. Voittavien pallojen järjestys on määrätty koneen sylintereiden perusteella, vasemmalta oikealle. Vasemmalla olevan sylinterin katsotaan olevan ensimmäinen, ja oikealla oleva on viimeinen. Järjestys, jossa sylinterit täytetään ei vaikuta arvonnan tulokseen.

3. Pelaaminen

3.1. Pelissä on ainoastaan yksi vedonlyönnin kierros, ja pelaajat voivat asettaa vetonsa kaikkiin saatavilla oleviin tuloksiin tulevassa arvonnassa.
3.2. Vedonlyönnin kierros tapahtuu pelin arvontojen välillä ja kestää noin neljä minuuttia (kun ensimmäinen arvonta on päättynyt, vedonlyönnin kierros toiseen arvontaan alkaa välittömästi. Lähetys alkaa vedonlyönnin kierroksen lopussa).

4. Vedonlyönnin rajat

4.1. Maksimi- ja minimirajoitukset vedoille määrittelee vedonlyönnistä vastaavan yhtiö.

5. Erikoistapaukset

5.1. Peruutetut arvonnat.
5.1.1. Arvonnat voidaan peruuttaa teknisten häiriöiden vuoksi; internet-yhteyden ongelmien, studiolla tapahtuvien teknisten ongelmien tai juontajan virheiden;
5.1.2. Juontajan virheet, jotka voivat johtaa arvonnan peruuttamiseen:
5.1.2.1. Palloja ei valmistella ennen arvonnan alkua. Juontajan tulee laittaa pallot määriteltyyn paikkaan jotta voidaan selvästi nähdä, että pelissä käytetään sekoittamattomien pallojen settiä.
5.1.2.2. Palloa tai palloja ei voi nähdä näytöllä jakajan toimien vuoksi.
5.2. Videon ja äänen suoratoisto ei täsmää tai sitä ei ole olemassa.
5.2.1. Mikäli ääni katoaa lähetyksen aikana, tai juontaja ilmoittaa väärät voittavien pallojen numerot, oikean arvonnan tulokset ja voittavat numerot määritellään videolähetyksen mukaisesti.
5.2.2. Mikäli pelaaja ei voi nähdä suoraa lähetystä hänen päässään olevien teknisten syiden vuoksi (ei internet-yhteyttä, ei sähköjä jne.), mutta lähetys löytyy arkistoista, arvonnan katsotaan tapahtuneen.

6. Pelin organisointitapa

6.1. Pallojen tulee olla selvästi näkyvissä niiden paikassa pelikoneessa ennen jokaisen arvonnan aloitusta.
6.2. Pelin arvonnat tehdään joka 5 minuutin välein, päivittäin, 09.02 aamusta, 04.57 aamuyöhön (GMT +2) ja tarvittaessa pidetään huoltokatkoja.
6.2.1. Järjestäjällä on oikeus vaihtaa lähetysten aikaa ja kestoa.
6.3. Pidemmät tauot sallitaan (1-5 peruutettua arvontaa peräkkäin) siinä tapauksessa, että studiossa on teknisiä häiriöitä. Kaikki vedot, jotka on asetettu näihin arvontoihin mitätöidään ja panokset palautetaan pelaajille.
6.4. Jokaisen arvonnan tulokset ja lähetysten arkisto löytyy pelintarjoajan nettisivuilta.

7. Pelissä käytetyt välineet

7.1. Pelikone (kts. 1.1).
7.2. 36 pallon setti (kts. 1.2).

8. Lisätietoa

8.1. Nämä säännöt & määräykset julkistetaan useilla eri kielillä tiedoksi ja pääsyn helpottamiseksi pelaajille. Ainoastaan englanninkielinen versio on lainsäädännön edessä pätevä määrittelemään pelaajan ja palveluntarjoajan suhteen siinä tapauksessa, että ei-englanninkielisessä sekä englanninkielisessä versiossa on eroja näissä säännöissä & määräyksissä, jolloin englanninkielinen versio on voimassa.

1. Ehdot

1.1. Pelikone - mekaaninen laite jota käytetään asettamiseen, sekoittamiseen ja voittavien pallojen sattumanvaraiseen valitsemiseen.
1.2. Pallot - neljäönkymmenenkahden (42) keltaisen ja mustan pallon setti, jota käytetään peliin. Jokaista eri väriä on 21 palloa ja pallot on numeroitu numeroin 1-42. Pallojen kokonaissumma on 903. Keltaisten pallojen kokonaissumma on 451. Mustien pallojen kokonaissumma on 452.
1.3. Pelikoneen rumpu - pelikoneen osa, johon pallot asetetaan esittelyn jälkeen. Myöhemmin pallot sekoitetaan, ja voittavat pallot valitaan satunnaisesti.
1.4. Putki/tuubi - pelikoneen osa, joka on kiinnitetty rumpuun, johon satunnaisesti valitut pallot asetetaan. Jokainen 7 voittavasta pallosta esitellään ja näytetään erikseen kuvaruudulla.
1.5. Kertoimet - numeerinen ilmaisu,jonka määrittää pelin järjestäjä ja joka kerrotaan pelaajan panoksen summalla, jotta voidaan laskea vedon voitto.

2. Säännöt

2.1. 2.1. 5 7 voittavaa palloa 42 joukosta arvotaan satunnaisesti pelikoneen putkeen.
2.2. Arvonnan katsotaan olevan suoritettu, kun ainakin 7 voittavaa palloa on valittu rummusta. Kaikissa muissa tapauksissa, arvonta mitätöidään ja kaikki panokset siihen palautetaan.
2.3. Mikäli yli 7 palloa on asetettu putkeen, ainoastaan ensimmäiset 7 palloa lasketaan - muita putkessa olevia palloja ei oteta huomioon.

3. Pelaaminen

3.1. Pelissä on ainoastaan yksi vedonlyönnin kierros, ja pelaajat voivat asettaa vetonsa kaikkiin saatavilla oleviin tuloksiin tulevassa arvonnassa.
3.2. Vedonlyönnin kierros tapahtuu pelin arvontojen välillä ja kestää noin neljä minuuttia (kun ensimmäinen arvonta on päättynyt, vedonlyönnin kierros toiseen arvontaan alkaa välittömästi. Lähetys alkaa vedonlyönnin kierroksen lopussa).

4. Vedonlyönnin rajat

4.1. Maksimi- ja minimirajoitukset vedoille määrittelee vedonlyönnistä vastaavan yhtiö.

5. Erikoistapaukset

5.1. Peruutetut nostot.
5.1.1. Arvonnat voidaan peruuttaa teknisten häiriöiden vuoksi; internet-yhteyden ongelmien, studiolla tapahtuvien teknisten ongelmien tai juontajan virheiden;
5.1.2. Juontajan virheet, jotka voivat johtaa arvonnan peruuttamiseen:
5.1.2.1. Palloja ei valmistella ennen arvonnan alkua. Juontajan tulee laittaa pallot määriteltyyn paikkaan jotta voidaan selvästi nähdä, että pelissä käytetään sekoittamattomien pallojen settiä.
5.1.2.2. Palloa tai palloja ei voi nähdä näytöllä jakajan toimien vuoksi.
5.2. Videon ja äänen suoratoisto ei täsmää tai sitä ei ole olemassa.
5.2.1. Mikäli ääni katoaa lähetyksen aikana, tai juontaja ilmoittaa väärät voittavien pallojen numerot, oikean arvonnan tulokset ja voittavat numerot määritellään videolähetyksen mukaisesti.
5.2.2. Mikäli pelaaja ei voi nähdä suoraa lähetystä hänen päässään olevien teknisten syiden vuoksi (ei internet-yhteyttä, ei sähköjä jne.), mutta lähetys löytyy arkistoista, arvonnan katsotaan tapahtuneen.

6. Pelin organisointitapa

6.1. Pallojen tulee olla selvästi näkyvissä niiden paikassa pelikoneessa ennen jokaisen arvonnan aloitusta.
6.2. Pelin arvonnat tehdään joka 5 minuutin välein, päivittäin, 09.02 aamusta, 04.57 aamuyöhön (GMT +2) ja tarvittaessa pidetään huoltokatkoja.
6.2.1. Järjestäjällä on oikeus vaihtaa lähetysten aikaa ja kestoa.
6.3. Pidemmät tauot sallitaan (1-5 peruutettua arvontaa peräkkäin) siinä tapauksessa, että studiossa on teknisiä häiriöitä. Kaikki vedot, jotka on asetettu näihin arvontoihin mitätöidään ja panokset palautetaan pelaajille.
6.4. Jokaisen arvonnan tulokset ja lähetysten arkisto löytyy pelintarjoajan nettisivuilta.

7. Pelissä käytetyt välineet

7.1. Pelikone (kts. 1.1).
7.2. 42 pallon setti (kts. 1.2).

8. Lisätietoa

8.1. Nämä säännöt & määräykset julkistetaan useilla eri kielillä tiedoksi ja pääsyn helpottamiseksi pelaajille. Ainoastaan englanninkielinen versio on lainsäädännön edessä pätevä määrittelemään pelaajan ja palveluntarjoajan suhteen siinä tapauksessa, että ei-englanninkielisessä sekä englanninkielisessä versiossa on eroja näissä säännöissä & määräyksissä, jolloin englanninkielinen versio on voimassa.

1. Ehdot

1.1. Nosto - yksi korttien jakaminen, mikä alkaa kun jakaja skannaa ensimmäisen kortin ja settaa sen ensimmäiseen paikkaan (käsi 1), ja loppuun, kun jakaja asettaa viimeisen yhteiskortin kuvapuoli ylöspäin, ilmoittaa voittajan ja laittaa kaikki kuvapuoli ylöspäin kortit takaisin pakkaan. Ennen kuin jokainen nosto alkaa, jakaja ilmoittaa noston alkamisen ja sekoittaa kortit.
1.2. Paikka (taskukortit - käsi 1-6) - kaksi korttia kuvapuoli ylöspäin pöydällä. Kokonaisuudessaan kuusi (6) paikkaa (kättä) osalistuu nostoon, ja ne on numeroitu 1-6.
1.3. Vedonlyönnin tulos - mahdollinen tuloksen tulkinta yhdellä nostolla, joka näytetään kertoimilla, jotka voivat muuttua noston aikana riippuen muutoksesta tuloksen matemaattisessa todennäköisyydessä.
1.4. Vedonlyönnin kierros - ajanjakso, jonka aikana pelaajien vedot hyväksytään. Uusi vedonlyönnin alkaa, kun pelaamisessa tapahtuu muutos (ennen ja jälkeen sen kun taskukortit on jaettu, flopin jälkeen sekä turnin jälkeen).
1.5. Vedonlyönnin vaihtoehdot - lista kaikista vedoista, jotka ovat saatavilla pelaajalle.
1.6. Board - viisi (5) yhteiskorttia joita jokainen paikka (käsi) käyttää muodostaakseen parhaan yhdistelmän.
1.7. Yhdistelmä (käden sijoitus) - viisi (5) korttia jotka on tehty kahdesta (2) taskukortista ja viidestä (5) yhteiskortista. Katso kpl. 2.4. käden vahvuuteen alhaisimmiasta korkeimpaan.
1.8. Flop - ensimmäisen kolme (3) yhteiskorttia jotka jaetaan kun kaikki kuusi (6) paikkaa saavat taskukorttinsa ja vedonlyönnin toinen kierros on saatettu loppuun.
1.9. Turn - neljäs yhteiskortti, joka jaetaan kolmannen vedonlyönnin kierroksen jälkeen.
1.10. River - viides yhteiskortti joka jaetaan neljännen vedonlyönnin kierroksen jälkeen.
1.11. Hylätty kortti - kortti, joka jaetaan kuvapuoli alaspäin pakan päältä, ennen avaavia Flopia, Turnia ja Riveriä. 1.12. Kicker - kortti joka ei itsessään ota osaa käden sijoituksen määrittämiseen, mutta sitä voidaan käyttää rikkomaan samanarvoisten käsien välilllä olevat siteet.
1.13. Leikkauskortti - erikoiskortti jota käytetään peittämään alimmainen kortti jotta se ei tule näkyviin.

2. Säännöt

2.1. Jokainen paikka saa kaksi (2) kuvapuoli ylöspäin olevaa korttia. Board jaetaan kuvapuoli ylöspäin. Tulokset määritellään perustuen videon suoratoistoon ja skannerin tietoihin jotka tallentavat jokaisen kuvapuoli ylöspäin olevan kortin, jotka on asetettu päydälle.
2.2. Pelin tavoitteena on muodostaa viiden parhaan kortin yhdistelmä käyttäen paikan taskukortteja ja boardia.
Paikka tai paikat, joilla on korkeimmin sijoittuva käsi, voittaa.
2.3. Tasapeli. Tasapeli on mahdollinen pelissä, mikäli yhdellä tai useammalla asemalla on sama yhdistelmä. Tässä tapauksessa, voitot maksetaan kaikille vedonlyöjille, jotka asettivat vetoja mihin tahansa voittavaan käteen millä tahansa vedonlyönnin kierroksella.
Kaikki paikat ja kädet voittavat, ja kaikki vedonlyöjät, jotka asettivat vetoja mihin tahansa käteen saavat voittonsa, mikäli paras käsi on asetettu Boardille.
2.4. Mahdolliset pokerin yhdistelmät (alhaisimmasta korkeimpaan):
2.4.1. Hai. Mikä tahansa käsi joka ei muodosta mitään alla-mainituista yhdistelmistä. Käsi, jossa on korkein kortti, voittaa.


2.4.2. Pari. Mitkä tahansa kaksi (2) korttia jotka ovat samanarvoisia (kaksi ässää, kaksi kunkkua jne.) Mikäli useissa käsissä on pari,
se käsi, jossa on korkeampi pari voittaa. Mikäli useissa käsissä on samanarvoinen pari, se käsi, jossa on korkeampi kicker-kortti voittaa.

2.4.3. Kaksi paria. Mitkä tahansa kaksi (2) korttia joilla on sama arvo yhdessä ja toiset kaksi (2) korttia samalla arvolla. Mikäli useilla paikoilla on kahden parin käsi, se käsi jossa on korkeammat parit, voittaa. Mikäli kahdella pelaajalla on samanarvoiset parit, se käsi, jossa on korkeampi kicker-kortti, voittaa.

2.4.4. Kolmoset. Mitkä tahansa kolme (3) samanarvoista korttia. Mikäli useissa käsissä on kolmoset, se käsi, jossa on korkeimmat kolmoset, voittaa. Mikäli kahdessa kädessä on samat kolmoset, se käsi jossa on korkein neljäs ja/tai viides kortti, voittaa.


2.4.5. Suora. Mitkä tahansa viisi (5) peräkkäistä korttia eri maata. Ässät voidaan laskea joko alhaisiksi korteiksi (A-2-3-4- 5) tai korkeammaksi (10-J-Q-K-A).

2.4.6. Väri. Mitkä tahansa viisi (5) korttia samaa maata. Mikäli useissa käsissä on väri, se käsi jossa on korkeammat taskukortit, jotka on käytetty muodostamaan käsi, voittaa.


2.4.7. Täyskäsi. Mitkä tahansa kolme (3) samanarvoista korttia ja toiset mitkä tahansa kaksi (2) samanarvoista korttia. Mikäli useilla käsillä on täyskäsi, se käsi jossa on korkeimmat kolmoset, voittaa. Mikäli useilla käsillä on samat kolmoset, se käsi, jossa on korkein pari, voittaa.


2.4.8. Neloset. Mitkä tahansa neljä (4) korttia jotka ovat samanarvoisia. Mikäli useilla käsillä on neloset, se käsi, jossa on korkeimmat neloset, voittaa. Mikäli useilla käsillä on samat neloset, se käsi, jossa on korkein kicker-kortti, voittaa.


2.4.9. Värisuora. Mikä tahansa suora, jossa kaikki viisi (5) korttia ovat samaa maata. Mikäli useilla käsillä on värisuora, se käsi jossa on korkein värisuora, voittaa.


2.4.10. Kuningasvärisuora. Suora kymmenestä ässään, jossa kaikki viisi (5) korttia ovat samaa maata. Tämä on kaikista vahvin pokerikäsi.

3. Pelaaminen

3.1. Jakaja jakaa kaksitoista (12) korttia kuvapuoli ylöspäin kuuteen (6) paikkaan, yksi kerrallaan myötäpäivään. Jokainen paikka saa kaksi taskukorttia ja ne numeroidaan luvuilla 1-6 (käsi 1, käsi 2, käsi 3, käsi 4, käsi 5, käsi 6).
3.2. Vedonlyönnin ensimmäinen kierros. Vedonlyönnin ensimmäinen kierros alkaa ennen kuin taskukortit jaetaan. Vedonlyöjät voivat asetata vetonsa yhteen tai useampaan saatavilla olevaan tulokseen.
3.3. Ei ole olemassa rajoitusta sille, kuinka monta vetoa voidaan asettaa yhteen tai useampaan tulokseen. Vedonlyöjät voivat asettaa vetoja yhteen, kahteen, kolmeen, neljään, viiteen tai kuuteen käteen yhdellä tai useammalla vedonlyönnin kierroksella.
3.4. Vedonlyönnin toinen kierros. Taskukortit jaetaan ensinmmäisen vedonlyönnin kierroksen jälkeen, ja päivitetyt kertoimet näytetään näytöllä jokaiselle kädelle. Vedonlyönnin toinen kierros alkaa. Vedot, jotka on asetettu ensimmäisellä vedonlyönnin kierroksella eivät vaikuta toisella vedonlyönnin kierroksella asetettuihin vetoihin.
3.5. Vedonlyönnin kolmas kierros. Jakaja jakaa flopin (ensimmäiset kolme (3) yhteiskorttia) kuvapuoli ylöspäin toisen vedonlyönnin kierroksen jälkeen ja kertoimet jokaiselle kädelle päivitetään. Kolmas vedonlyönnin kierros alkaa ja vedonlyöjät voivat asettaa vetonsa valittuun tulokseen tai tuloksiin.
3.6. Neljäs vedonlyönnin kierros. Turn (neljäs yhteiskortti) jaetaan kuvapuoli ylöspäin, kertoimet päivitetään ja neljäs vedonlyönnin kierros alkaa.
3.6.1. On olemassa tapauksia, jolloin vedonlyönnin tulokset voivat voittaa flopin ja/tai turnin jälkeen. Tulokset merkitään näytöllä ja näytetään kerrointen sijasta;
3.6.2. Joihinkin paikkoihin saattaa tulla korkein mahdollinen käsi flopin tai turnin jälkeen. Nämä kädet tai tulokset merkitään ja näytetään kerrointen sijasta ruudulla;
3.6.3. Enempää vetoja ei hyväksytä ja vedonlyönnin tuloksiin. Vedot muihin vedonlyönnin tuloksiin voidaan asettaa vapaasti.
3.7. Jakaja jakaa Riverin (viidennen yhteiskortin) neljännen vedonlyöntikierroksen jälkeen ja ohjelma määrittää noston tulokset. Voittava käsi tai kädet merkitäänja häviävä käsi tai kädet merkitään . Voittaville vedonlyöjille maksetaan heidän voittonsa, jakaja julistaa voittajan tai voittajat, sekoittaa kortit ja aloittaa uuden noston.

4. Vedonlyönnin rajat

4.1. Maksimi- ja minimipanosten rajat asettaa vedonlyönnistä vastaava yhtiö.

5. Erikoistapaukset

5.1. Peruutetut nostot. Pokerin nostot voidaan peruuttaa, mikäli:
5.1.1. Skanneri ei voi skannata korttia tai sen tulokset eivät vastaa korttia joka on pöydällä;
5.1.2. Kortti tai kortit on asetettu väärään paikkaan tai sekoitettu;
5.1.3. Teknisiä ongelmia ilmaantuu: internet-yhteyden ongelmia, teknisiä häiriöitä studiossa tai jakajan virheitä.
5.1.3.1. Jakajan virheet, jotka voivat johtaa noston peruuttamiseen:
5.1.3.1.1. Jakamisen järjestystä muutetaan (kts. 3.1.);
5.1.3.1.2. Kortti tai kortit on merkattu tai ne ovat vahingoittuneet;
5.1.3.1.3. Kortti tai kortit tippuvat pelipöydältä tai niitä ei voi nähdä näytöllä jakajan virheen vuoksi;
5.1.3.1.4. Kortti tai kortit pakassa on käännetty kuvapuoli ylöspäin ja kuva/numero on näkyvillä virheellisen sekoittamisen takia;
5.1.3.1.5. Jakaja unohtaa käyttää turvakorttia;
5.1.3.1.6. Jakaja skannaa kortin tai kortit virheellisesti ja skannerin lukemat eivät vastaa pelipöydällä olevia kortteja.
5.1.4. Mikäli nosto peruutetaan, kaikki vedot mitätöidään ja panokset palautetaan pelaajille (kertoimet tasoitetaan yhteen (1,00)).
5.2. Kortin polttaminen. Kortteja voidaan polttaa pelin aikana, mikäli:
5.2.1. Jakaja ottaa ja näyttää kortin kuvapuoli yläspäin shoe-laitteesta kun vedonlyönnin kierros ei ole päättynyt;
5.2.2. Korttia ei voida skannata tai lukea teknisistä syistä.
5.3. Kortin polttamismenetelmä:
5.3.1. Jakaja näyttää kortin kuvapuoli ylöspäin kaikille pelaajille;
5.3.2. Jakaja ilmoittaa, että tietty kortti poltetaan;
5.3.3. Jakaja asettaa poltetun kortin hänen oikealle puolelleen lähelle pöydän reunaa (näytön vasemmalle puolelle);
5.3.4. Jakaja ottaa uuden kortin shoe-laitteesta ja asettaa sen palaneen kortin tilalle.
5.4. Sen katsotaan olevan tekninen virhe mikäli graafisessa näkymässä on yhteensopimattomuuksia (erilaiset vedonlyönnin kertoimet, väärä voittava tai häviävä käsi) ja videon suoratoistossa noston aikana tietyssä vedonlyönnin kaupassa. Vedot jotka on asetettu tässä kaupassa mitätöidään, mikäli vedonlyöjä ei voi antaa tarpeeksi todisteita varmistamaan virheen visuaalisissa tiedoissa (kuva tai videon pätkä).

6. Pelin organisointitapa

6.1. Nostot peliin jatkuvat 24/7 ja niihin voidaan sisällyttää huoltotaukoja, mikäli niin vaaditaan. Siitä huolimatta, kaikki muut sisältäen jakajan ja korttien muutokset, näytetään livenä kaikkien nähtäväksi.

7. Kortit

7.1. Korttipakka näytetään kuvapuoli ylöspäin lähetyksen alussa. Katsojat voivat nähsä, että kortteja ei puutu tai ylimääräisiä kortteja ei ole asetettu pakkaan.
7.2. Korttipakka vaihdetaan mikäli kortti putoaa pöydältä tai se asetetaan paikkaan, josta vedonlyöjät eivät voi nähdä sitä. Mikäli kortti tai kortit on merkitty tai ne ovat vahningoittuneet, myös tässä tapauksessa pakka vaihdetaan.
7.3. Standardia 52 (viidenkymmenenkahden) kortin pakkaa käytetään pelissä. Jokaisessa kortissa on uniikki viivakoodi, joka skannataan sisäänrakennetun pöytäskannerin avulla kun kortit jaetaan pöydällä.

8. Pelissä käytetyt välineet

8.1. Standardia 52 (viidenkymmenenkahden) kortin pakkaa käytetään pelissä. Jokaisessa kortissa on uniikki viivakoodi.
8.2. Leikkaava kortti (kts. kpl 1.12)
8.3. Pöytä, jossa on kuusi paikkaa numeroitu 1-6 joihin taskukortit asetetaanm ja erikoinen paikka
keskellä Board-korteille.
8.4. Sisäänrakennettua pöytäskanneria käytetään korttien viivakoodien skannaamiseen.

9. Lisätietoa

9.1. Nämä säännöt & määräykset julkistetaan useilla eri kielillä tiedoksi ja pääsyn helpottamiseksi pelaajille. Ainoastaan englanninkielinen versio on lainsäädännön edessä pätevä määrittelemään pelaajan ja palveluntarjoajan suhteen siinä tapauksessa, että ei-englanninkielisessä sekä englanninkielisessä versiossa on eroja näissä säännöissä & määräyksissä, jolloin englanninkielinen versio on voimassa.

Lyhyt kuvaus

Vetojen sota on korttipeli, jossa on kaksi puolta - pelaaja ja jakaja. Siinä käytetään standardia pelikorttien pakkaa. Korkein kortti voittaa. Mikäli kaksi korttia pelataan samalla arvolla, silloin tapahtuu ”sota”.

Pelin prosessi

Peli pelataan kahden puolen välillä - pelaajan ja jakajan. Jakaja jakaa yhden kortin kuvapuoli ylöspäin jokaiselle puolelle pelin jokaisella nostolla. Kortit jaetaan yksi kerrallaan ja pelaaja saa ensimmäisen kortin. Pelin tarkoitus on saada korkeampi kortti sijoituksen mukaisesti (Ässät ovat ainoastaan korkeimpia kortteja ja kakkoset alhaisimpia). ”Sota” (tasapeli) tapahtuu, mikäli pelaajalla ja jakajalla on samanarvoiset kortit. Tässä tapauksessa, sota (tasapeli) tulos voittaa, ja molemmat sekä jakaja ja pelaaja häviävät.

Ensimmäisen kierroksen vedot voidaan asettaa jopa ennen korttien jakamista. Vedonlyöjät voivat asettaa vetonsa yhteen tai useampaan saatavilla olevista tuloksista. Toisen kierroksen vedot voidaan asettaa, kun pelaaja saa ensimmäisen kortin ja kertoimet päivitetään. Vedot, jotka on asetettu edellisellä vedonlyönnin kierroksella eivöt vaikuta tuleviin vetoihin, minkä vuoksi vedonlyöjäöt voivat asettaa vetoja samoihin tai eri tuloksiin useammin kuin yhden kerran.

Siinä tapauksessa, mikäli sota (tasapeli) tapahtuu, vedonlyöjät, jotka asettivat vetoja tähän tulokseen, saavat voittonsa. Vedot, jotka on asetettu pelaajaan ja (tai) jakajaan, häviävät.

KERTOIMET

PÄÄASIALLISET  
Pelaajat  
Sota  
Jakaja voittaa  
VÄRI  
Pelaajan kortti on punainen Jakajan kortti on punainen
Pelaajan kortti on musta Jakajan kortti on musta
MAA  
Pelaajan kortti on pata Jakajan kortti on pata
Pelaajan kortti on hertta Jakajan kortti on hertta
Pelaajan kortti on risti Jakajan kortti on risti
Pelaajan kortti on ruutu Jakajan kortti on ruutu
ARVO  
Pelaajan kortin arvo on vähemmän kuin 8 Jakajan kortin arvo on vähemmän kuin 8
Pelaajan kortin arvo on 8 Jakajan kortin arvo on 8
Pelaajan kortin arvo on suurempi kuin 8 Jakajan kortin arvo on suurempi kuin 8
Pelaajan kortti on kuvakortti (J, Q, K) Jakajan kortti on kuvakortti (J, Q, K)
Pelaajan kortti on pistekortti (A, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10) Jakajan kortti on pistekortti (A, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10)

1. Ehdot

1.1. Vedonlyönnin kierros - ajanjakso, jonka aikana pelaajien vedot hyväksytään.

1.2. Kertoimet - numeerinen ilmaisu, joka määritellään jonkin tuloksen matemaattisen mahdollisuuden perusteella ja jolla kerrotaan pelaajan panoksen summa, jotta voidaan laskea voitto vedosta.

1.3. Arvo - kortin paikka samaa maata olevien korttien sarjassa (esim. kakkonen, jätkä, ässä), jossa kakkosella on alin arvo ja ässällä korkein arvo.

1.4. Maa - yksi korttien neljästä tyypistä (hertat, ruudut, padat, ristit)

1.5. Pakka - 52 (viidenkymmenenkahden) kortin setti, joka koostuu kolmestatoista kortista jokaista neljää eri maata (kakkonen, kolmionen, nelonen, vitonen, kutonen, seiska, kasi, ysi, kymppi, jätkät, kuningatar, kuningas ja ässä).

1.6. Shoe - pelaamisessa käytetty laite, johon asetetaan kuusi korttipakkaa ennen pelin aloittamista.

1.7. Nosto - yksi korttien jako, joka alkaa ensimmäisestä vetokierroksesta ja päättyy siihen, kun jakaja ilmoittaa jaon tuloksen, kerää kaikki käytetyt, kuvapuoli ylöspäin olevat kortit pöydältä ja laittaa ne käytettyjen korttien laatikkoon.

1.8. Vedonlyönnin tulos - mahdollinen tuloksen tulkinta yhdellä nostolla, joka näytetään kertoimilla, jotka voivat muuttua noston aikana riippuen muutoksesta tuloksen matemaattisessa todennäköisyydessä.

1.9. Vedonlyönnin vaihtoehdot - lista kaikista vedoista, jotka ovat saatavilla pelaajalle.

1.10. Pelaaja - yksi pelin useista osapuolista, joka on merkitty kuvassa ja jolle jakaja jakaa kortit.

1.11. Jakaja- yksi pelin useista osapuolista, joka on merkitty kuvassa ja jolle jakaja jakaa kortit.

1.12. Sota (tasapeli) - tasapelin tulos, jolloin pelajalle ja jakajalle korttien jakamisen jälkeen huomataan, että molempien korteilla on sama arvo.

1.13. Kuvakortti - jätkä, kuningatar tai kuningas mitä tahansa maata.

2. Säännöt

2.1. Peli pelataan kahden puolen välillä:pelaajan ja jakajan. Jakaja jakaa yhden kortin kuvapuoli ylöspäin jokaiselle puolelle pelin jokaisella nostolla.

2.2. Jakaminen:

2.2.1. Kortit jaetaan molemmille puolille yksi kerrallaan vuorotellen, kunnes molemmilla puolilla on yksi kortti kuvapuoli ylöspäin.

2.2.2. Pelaaja saa aina ensimmäisen kortin.

2.2.3. Kun molemmilla puolilla on yksi kortti kuvapuoli ylöspäin, tilanne tarkastetaan määrättyjen sääntöjen mukaisesti ja siten määritellään mikäli noston voitti yksi puolista - pelaaja tai jakaja - tai mikäli se päättyy sotaan.

2.3. Pelin tarkoitus on saada kortti, jolla on korkeampi arvo kuin vastustajan puolen kortilla.

2.3.1. Voittava puoli on se, jolla on kortti jossa on korkeampi sen jälkeen kun kummallakin puolella on yksi kortti kuvapuoli ylöspäin..

2.3.2. Mikäli sen jälkeen kun kortit on jaettu pelaajalle ja jakajalle molemmilla on samanarvoiset kortit, silloin nosto päättyy sota-tulokseen.

3. Pelaaminen

3.1. Vedonlyönnin ensimmäinen kierros. Vedot voidaan asettaa jopa ennen kuin kortit on jaettu ensimmäisellä vedonlyönnin kierroksella. Vedonlyöjät voivat asettaa vetonsa yhteen tai useampaan saatavilla olevista tuloksista.

3.2. Vedonlyönnin toinen kierros. Ensimmäisen vedonlyönnin kierroksen jälkeen pelaaja saa ensimmäisen kortin ja uudet kertoimet vedonlyönnin tuloksille näytetään näytöllä ja vedonlyönnin toinen kierros voi alkaa. Vedot, jotka asetetaan ensimmäisellä vedonlyönnin kierroksella, eivät vaikuta vedonlyönnin toiselle kierrokselle, mistä johtuen vedonlyöjät voivat asettaa vetoja samoihin tai erilaisiin tuloksiin useammin kuin kerran.

3.3. Pelin lopussa, tulos julkistetaan. Vedonlyönnin toisen kierroksen jälkeen jakaja saa kortin kuvapuoli ylöspäin, noston tulos julkistetaan ja uusi nosto alkaa.

3.4. Korttien vaihto:

3.4.1. Kun alle 40 korttia on jäljellä jakajan shoe-laitteessa, jakaja ilmoittaa, että shoe-laite vaihdetaan, kun kortit on jaettu.

3.4.2. Jakaja asettaa kaikki käytetyt ja käyttämättömät kortit käytettyjen korttien laatikkoon. Tyhjä shoe-laite vaihdetaan täydellä shoe-laitteella, joka on valmis käyttöä varten ja jonka kortit on sekoitettu. Käytettyjen korttien täysi laatikko tyhjennetään ja asetetaan takaisin pöydälle, Tämä vaihto tehdään reaaliajassa, kun vedonlyöjät ja yleisö voivat nähdä sen.

3.5. Korttien sekoittaminen Sen jälkeen kun shoe-laitteet on vaihdettu ja toinen jakaja tulee ja sekoittaa kortit niin, että kaikki näkevät sen ja valmistelee kortit jakamista varten.

4. Vedonlyönnin rajat

4.1. Maksimi- ja minimirajoitukset vedoille määrittelee vedonlyönnistä vastaavan yhtiö.

5. Erikoistapaukset

5.1. Peruutetut nostot. War-of-Bets-pelin nostot voidaan peruuttaa, mikäli:

5.1.1. Skanneri ei voi skannata korttia tai sen tulokset eivät vastaa korttia joka on pöydällä;

5.1.2. Kortti tai kortit näkyvät väärässä paikassa tai ne on sekoitettu;

5.1.3. Teknisiä ongelmia ilmaantuu (internet-yhteyden ongelmia, teknisiä häiriöitä studiossa tai jakajan virheitä).

5.1.3.1. Jakajan virheet, jotka voivat johtaa noston peruuttamiseen:

5.1.3.1.1. Jakamisen järjestystä muutetaan (kts. 2.2.);

5.1.3.1.2. Kortti tai kortit on merkattu tai ne ovat vahingoittuneet;

5.1.3.1.3. Kortti tai kortit tippuvat pelipöydältä tai niitä ei voi nähdä näytöllä jakajan virheen vuoksi;

5.1.3.1.4. Kortti tai kortit pakassa ovat kuvapuoli ylöspäin ja kuva/numero on näkyvillä virheellisen sekoittamisen vuoksi; 5.1.3.1.5.

5.1.3.1.5. Jakaja unohtaa käyttää turvakorttia;

5.1.3.1.6. Jakaja skannaa kortin tai kortit virheellisesti ja skannerin lukemat eivät vastaa pelipöydällä olevia kortteja.

5.1.4. Mikäli nosto peruutetaan, kaikki vedot mitätöidään ja panokset palautetaan pelaajille (kertoimet tasoitetaan yhteen).

5.2. Kortin polttaminen. Kortteja voidaan polttaa pelin aikana, mikäli:

5.2.1. Jakaja ottaa ja näyttää kortin kuvapuoli yläspäin shoe-laitteesta kun vedonlyönnin kierros ei ole päättynyt;

5.2.2. Korttia ei voida skannata tai lukea teknisistä syistä.

5.3. Kortin polttamismenetelmä:

5.3.1. Jakaja näyttää kortin kuvapuoli ylöspäin kaikille pelaajille;

5.3.2. Jakaja ilmoittaa, että tietty kortti poltetaan;

5.3.3. Jakaja asettaa kortin käytettyjen korttien laatikkoon;

5.3.4. Jakaja ottaa uuden kortin shoe-laitteesta ja asettaa sen palaneen kortin tilalle ilman, että hän peruuttaa noston.

6. Pelin organisointitapa

6.1. Pelit jatkuvat 24/7 ja niihin voidaan sisällyttää huoltotaukoja, mutta siitä huolimatta, kaikki muu sisältäen jakaja ja korttien vaihdot näytetään livenä niin, että ne ovat kaikkien nähtävillä.

7. Pelissä käytetyt välineet

7.1. Kuusi standardia 52 (viidenkymmenenkahden) kortin pakkaa. Jokaisessa kortissa on uniikki viivakoodi, joka skannataan sisäänrakennetun pöytäskannerin avulla kun kortit jaetaan pöydällä.

7.2. Sisäänrakennettua pöytäskanneria käytetään korttien viivakoodien skannaamiseen.

7.3. Turvakorttia käytetään peittämään pakan alimmainen kortti.

7.4. Shoe-laite, jossa on sekoitetut kortit, joista jakaja jakaa kortit.

7.5. Pöytä, jonka ulkoasessa on kaksi merkittyä laatikkoa pelaajan ja jakajan korteille.

7.6. Laatikko käytetyille korteille, johon jakaja asettaa käytetyt kortit jakamisen jälkeen.

8. Lisätietoa

8.1. Nämä säännöt & määräykset julkistetaan useilla eri kielillä tiedoksi ja pääsyn helpottamiseksi pelaajille. Ainoastaan englanninkielinen versio on lainsäädännön edessä pätevä määrittelemään pelaajan ja palveluntarjoajan suhteen siinä tapauksessa, että ei-englanninkielisessä sekä englanninkielisessä versiossa on eroja näissä säännöissä & määräyksissä, jolloin englanninkielinen versio on voimassa.

Bonuspyörä

1. Ehdot

1.1. Onnenpyörä - pyöreä pelikone joka on jaettu yhdeksääntoista (19) eri alueeseen jotka jaetaan metallisten kannattimien avulla;

1.2. Sektori - yksi yhdeksästätoista (1/19) osasta pyörässä, joka on numeroitu yhdestä (1) kahdeksaantoista (18) ja merkitty erikoissymbolilla (kuppi jossa on tähti). Kaikki sektorit ovat samankokoisia;

1.3. Arvonnan tulos - sektori, johon osoittimen alempi osa pysähtyy (lähempänä pyörän keskustaa) Tulokset ratkaistaan perustuen pysyviin sääntöihin (kts. 2.8);

1.4. Osoitin - pelikoneen osa (pyörän ylhäällä keskellä, mikä määrittää arvonnan tuloksen);

1.5. Kertoimet - numeerinen ilmaisu, joka kerrotaan pelaajan panoksen summalla, jotta voidaan laskea vedon voitto.

2. Säännöt

2.1. Pelin juontaja esittelee Onnenpyörän, pyöräyttää sitä vastapäivään ja sitten pyöräyttää sitä myötäpäivään kevyellä käden kosketuksella;

2.2. Yhtä Onnenpyörää käytetään pelissä;

2.3. Ainoastaan yksi pyöräytys tehdään arvonnan aikana paitsi tapauksissa, jolloin pyöräytys tulee toistaa (kts. 4.2);

2.4. Juontaja pyöräytys (ja arvonta) on voimassa, mikäli pyörä pyörii ainakin kolme (3) kokonaista kierrosta myötäpäivään;

2.5. Vuoro alkaa, kun juontajan pyöräyttämä pyörä alkaa pyöriä myötäpäivään ja osoitin jättää sektorin, jossa se oli aikaisemmin pysähtyneenä;

2.6. Arvonnan tulos on sem sektorin numero tai symboli, mihin osoitin pysähtyy, kun pyörä lopettaa pyörimisen.

2.7. Onnenpyörän tulokset:

3. Pelaaminen

3.1. Pelissä on ainoastaan yksi vedonlyönnin kierros, ja pelaajat voivat asettaa vetonsa kaikkiin saatavilla oleviin tuloksiin;

3.1.1. Vetokierros tapahtuu pelin arvontojen välillä ja kestää noin neljä minuuttia Kun ensimmäinen arvonta on päättynyt, vedonlyönnin kierros toiseen arvontaan alkaa välittömästi. Lähetys alkaa vedonlyönnin kierroksen lopussa.

3.2. Maksimi- ja minimipanosten rajat asettaa vedonlyönnistä vastaava yhtiö.

4. Erikoistapaukset

4.1. Peruutetut arvonnat:

4.1.1. Arvonnat voidaan peruuttaa teknisten häiriöiden vuoksi; internet-yhteyden ongelmien, studiolla tapahtuvien teknisten ongelmien tai juontajan virheiden;

4.1.2. Juontajan virheet, jotka voivat johtaa arvonnan peruuttamiseen:

4.1.2.1. Mikäli Onnenpyörä ei tee ainakin kolmea (3) täyttä kierrosta;

4.1.2.2. Juontaja on fyysisessä kontaktissa Onnenpyörän kanssa kun pyörä on jo pyörimässä tai juontaja vaihtaa pyörän nopeutta jollain toisella tavalla;

4.2. Toistettu pyöräytys Pyöräytys tulee toistaa, mikäli:

4.2.1. Onnenpyörä ei tee kolmea (3) täyttä kierrosta pyöräytyksen alusta lähtien kunnes pyörä pysähtyy kokonaan;

4.2.2. Pyörän osoitin pysähtyy sektoreiden välille ja tulosta ei pystytä määrittämään hyväksytyn pyöräytyksen jälkeen.

4.3. Mikäli ääni katoaa lähetyksen aikana, tai juontaja ilmoittaa väärän voittavan sektorin, oikean arvonnan tulokset määritellään videolähetyksen mukaisesti;

4.3.1. Mikäli pelaaja ei voi nähdä suoraa lähetystä hänen päässään olevien teknisten syiden vuoksi (ei internet-yhteyttä, ei sähköjä jne.), mutta lähetys löytyy arkistoista, arvonnan katsotaan tapahtuneen.

4.3.2. Jokaisen arvonnan tulokset ja lähetysten arkisto löytyy pelintarjoajan nettisivuilta.

5. Pelin organisointitapa

5.1. Arvonnat peliin jatkuvat 24/7 ja niihin voidaan sisällyttää huoltotaukoja, mikäli niin vaaditaan.

5.1.1. Järjestäjällä on oikeus vaihtaa lähetysten aikaa ja kestoa.

6. Pelissä käytetyt välineet

6.1. Onnenpyörä (kts. 1.1.);

7. Lisätietoa

7.1. Nämä säännöt & määräykset julkistetaan useilla eri kielillä tiedoksi ja pääsyn helpottamiseksi pelaajille. Ainoastaan englanninkielinen versio on lainsäädännön edessä pätevä määrittelemään pelaajan ja palveluntarjoajan suhteen siinä tapauksessa, että ei-englanninkielisessä sekä englanninkielisessä versiossa on eroja näissä säännöissä & määräyksissä, jolloin englanninkielinen versio on voimassa.

1. Ehdot

1.1. Onnenpyörä - pyöreä pelikone joka on jaettu yhdeksääntoista (19) eri alueeseen jotka jaetaan metallisten kannattimien avulla;

1.2. Sektori - yksi yhdeksästätoista (1/19) osasta pyörässä, joka on numeroitu yhdestä (1) kahdeksaantoista (18) ja merkitty erikoissymbolilla (kuppi jossa on tähti). Kaikki sektorit ovat samankokoisia;

1.3. Arvonnan tulos - sektori, johon osoittimen alempi osa pysähtyy (lähempänä pyörän keskustaa) Tulokset ratkaistaan perustuen pysyviin sääntöihin (katso 2.8);

1.4. Osoitin - pelikoneen osa (pyörän ylhäällä keskellä, mikä määrittää arvonnan tuloksen);

1.5. Kertoimet - numeerinen ilmaisu, joka kerrotaan pelaajan panoksen summalla, jotta voidaan laskea vedon voitto.

2. Säännöt

2.1. Pelin juontaja esittelee Onnenpyörän, pyöräyttää sitä vastapäivään ja sitten pyöräyttää sitä myötäpäivään kevyellä käden kosketuksella;

2.2. Yhtä Onnenpyörää käytetään pelissä;

2.3. Ainoastaan yksi pyöräytys tehdään arvonnan aikana paitsi tapauksissa, jolloin pyöräytys tulee toistaa (katso 4.2);

2.4. Juontaja pyöräytys (ja arvonta) on voimassa, mikäli pyörä pyörii ainakin kolme (3) kokonaista kierrosta myötäpäivään;

2.5. Vuoro alkaa, kun juontajan pyöräyttämä pyörä alkaa pyöriä myötäpäivään ja osoitin jättää sektorin, jossa se oli aikaisemmin pysähtyneenä;

2.6. Arvonnan tulos on sem sektorin numero tai symboli, mihin osoitin pysähtyy, kun pyörä lopettaa pyörimisen.

2.7. Onnenpyörän tulokset:

3. Pelaaminen

3.1. Pelissä on ainoastaan yksi vedonlyönnin kierros, ja pelaajat voivat asettaa vetonsa kaikkiin saatavilla oleviin tuloksiin;

3.1.1. Vetokierros tapahtuu pelin arvontojen välillä ja kestää noin neljä minuuttia Kun ensimmäinen arvonta on päättynyt, vedonlyönnin kierros toiseen arvontaan alkaa välittömästi. Lähetys alkaa vedonlyönnin kierroksen lopussa.

3.2. Maksimi- ja minimipanosten rajat asettaa vedonlyönnistä vastaava yhtiö.

4. Erikoistapaukset

4.1. Peruutetut arvonnat:

4.1.1. Arvonnat voidaan peruuttaa teknisten häiriöiden vuoksi; internet-yhteyden ongelmien, studiolla tapahtuvien teknisten ongelmien tai juontajan virheiden;

4.1.2. Juontajan virheet, jotka voivat johtaa arvonnan peruuttamiseen:

4.1.2.1. Mikäli Onnenpyörä ei tee ainakin kolmea (3) täyttä kierrosta;

4.1.2.2. Juontaja on fyysisessä kontaktissa Onnenpyörän kanssa kun pyörä on jo pyörimässä tai juontaja vaihtaa pyörän nopeutta jollain toisella tavalla;

4.2. Toistettu pyöräytys Pyöräytys tulee toistaa, mikäli:

4.2.1. Onnenpyörä ei tee kolmea (3) täyttä kierrosta pyöräytyksen alusta lähtien kunnes pyörä pysähtyy kokonaan;

4.2.2. Pyörän osoitin pysähtyy sektoreiden välille ja tulosta ei pystytä määrittämään hyväksytyn pyöräytyksen jälkeen.

4.3. Mikäli ääni katoaa lähetyksen aikana, tai juontaja ilmoittaa väärän voittavan sektorin, oikean arvonnan tulokset määritellään videolähetyksen mukaisesti;

4.3.1. Mikäli pelaaja ei voi nähdä suoraa lähetystä hänen päässään olevien teknisten syiden vuoksi (ei internet-yhteyttä, ei sähköjä jne.), mutta lähetys löytyy arkistoista, arvonnan katsotaan tapahtuneen.

4.3.2. Jokaisen arvonnan tulokset ja lähetysten arkisto löytyy pelintarjoajan nettisivuilta.

5. Pelin organisointitapa

5.1. Arvonnat peliin jatkuvat 24/7 ja niihin voidaan sisällyttää huoltotaukoja, mikäli niin vaaditaan.

5.1.1. Järjestäjällä on oikeus vaihtaa lähetysten aikaa ja kestoa.

6. Pelissä käytetyt välineet

6.1. Onnenpyörä (katso 1.1.);

7. Lisätietoa

7.1. Nämä säännöt & määräykset julkistetaan useilla eri kielillä tiedoksi ja pääsyn helpottamiseksi pelaajille. Ainoastaan englanninkielinen versio on lainsäädännön edessä pätevä määrittelemään pelaajan ja palveluntarjoajan suhteen siinä tapauksessa, että ei-englanninkielisessä sekä englanninkielisessä versiossa on eroja näissä säännöissä & määräyksissä, jolloin englanninkielinen versio on voimassa.